Samfundsvigtig Kommunikation

Pålidelig kommunikation kan være afgørende for liv og død

I vores moderne samfund er problemfri og sikker kommunikation en nødvendighed, når kritiske situationer skal håndteres sikkert og effektivt.

Uanset om det drejer sig om mere dagligdags hændelser som trafikuheld, eller om håndtering af større beredskabsmæssige kriser som naturkatastrofer, giftudslip og terroranslag, er myndighedernes mulighed for at kommunikere effektivt og sikkert med hinanden, helt afgørende for at kunne løse opgaven. I sidste ende kan effektiv kommunikation udgøre forskellen mellem liv og død.

Særligt ved større hændelser, spiller en samlet kommunikationsinfrastruktur en væsentlig rolle, så det sikres at kritiske varslinger og informationsudveksling kan nå ud til hele befolkningen i såvel byer som yderområder.

Sikker landsdækkende infrastruktur
Gennem mange år med projektering og installation samt drift og service på landsdækkende, redundante broadcast-netværk til radio og tv, ligger det i Cibicoms DNA, at stå som garant for høj sikkerhed og driftssikkerhed i missionskritiske netværk.

Cibicom tilbyder en landsdækkende infrastruktur, som også fungerer i situationer, hvor ex. kommercielle mobilnet er overbelastede eller lukket ned, som følge af mistanke om terroranslag eller lignende.

Vores infrastruktur omfatter en lang række, op til 300 meters høje master og datacentre, fordelt over hele landet, radiokædelinks, et redundant IP-baseret datakommunikationsnet (WAN), service personale i hele landet, samt 24/7/365 overvågning i Cibicoms centrale Network Operating Center (NOC) af hele infrastrukturen.


Cibicom er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark
Cibicoms landsdækkende radio/tv sendenet og beredskabsinfrastruktur, er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark, på linje med fx elforsyning, mobilnet o.l.

Derfor bidrager vi også aktivt i udformningen af den politik, der skal sikre landet bedst muligt mod cybertrusler.

 

Ring til os på 70 11 80 11, eller send en e-mail på sales@cibicom.dk
og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe jer med etablering af infrastruktur til samfundsvigtig kommunikation.

 

Cibicom er medlem af Censec

Beredskab

Cibicom leverer robust infrastruktur og services til samfundsvigtige kommunikationstjenester.  

Læs mere

Forsvar

Cibicom leverer services til forsvarets kritiske kommunikation og varetager overvågning og driften af den maritime nødtjeneste Kystradioen.

Læs mere

Kystradio

Cibicom leverer radioinfrastruktur, drift og service til livsvigtige kystradiotjenester. 

Læs mere

Transport

Cibicom leverer sikre og robuste kommunikationsløsninger til transportsektoren. 

Læs mere

Rådgivning og design

Lad Cibicoms omfattende kompetence og erfaring komme jer tilgode, når I skal designe og projektere løsninger til driftsikker kommunikation.  

Læs mere

En erfaren servicepartner

Cibicom tilbyder fleksible serviceaftaler fra 24/7 drift og -overvågning til forebyggende service og fejlretning i hele Danmark - året rundt.
Få en skrædddersyet end-to-end serviceløsning.

 

Læs mere

24/7/365 overvågning

Cibicoms Network Operations Centre (NOC) er bemandet med højt kvalificerede medarbejdere.
Vi kan også overvåge jeres løsning alle døgnets 24 timer, året rundt.

Læs mere

ISO Certificeret

Cibicom er blandt andet certificeret efter kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv. 

Læs mere

Download brochure

Samfundsvigtig kommunikation

 

Download