Datacentre

Mindre cloud.
Mere datacenter

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Book besøg i vores datacenter her

Få styr på fordelene ved mindre cloud og mere datacenter

Flere virksomheder vælger at tilpasse deres IT-strategi og opbevare en del af deres data i et lokalt datacenter for at få en mere sikker og fleksibel løsning, der kan justeres efter compliance og dataforbrug. Ved at opbevare data i et colocation datacenter kan I bl.a. holde jer inden for europæisk lovgivning og vide præcis, hvor jeres data er opbevaret.

Mindre cloud og mere datacenter giver virksomheden:

  • Øget sikkerhed og overvågning: Tier 3 og EN 1627 RC 6

  • Mere kontrol over systemer, features, hardware, data og økonomi
  • Skræddersyede løsninger, som kan imødekomme specielle krav til hardware og konfiguration

  • Bedre mulighed for at imødekomme it-revision, lovkrav, GDPR og generel compliance
  • Øget nærhed og egenkontrol med lav latency og maksimal oppetid

  • Muligheden for at benytte 100 % grøn strøm fra nordisk vind- og vandkraft

Fysisk sikkerhed

Vores datacentre er bygget efter Tier 3 forskrifter med redundant strømstyring og køling af udstyr, der sikrer høj oppetid samt drifts- og datasikkerhed. Alle komponenter er gennemprøvede og af højeste kvalitet, og strikse procedurer ved katastrofer sikrer jeres data lokalt. Cibicom datacentre har avancerede sikkerhedsforanstaltninger og overvågning for at beskytte center og netværk mod fysiske trusler, og de lever op til EN 1627 RC6 sikkerhedsniveau. Datacentrene er opført med et minimum af udvendige døre og vinduer, forstærkede vægge og perimetersikret med industrihegn og levende hegn.

Besøg i ét af vores datacentre, og se ved selvsyn den forhøjede sikkerhed, der matcher virksomheder med forretningskritisk data.

Cibicom pressebillede datacenter medarbejder

Ejerskab med lokal kontrol

I en tid med stadig stigende behov til kontrol og sikkerhed har særligt virksomheder underlagt strenge compliance-krav fået større fokus på egenkontrol og it-revision. Ved at placere jeres data lokalt i et colocation datacenter kan I igen tage fuld kontrol og ejerskab af jeres data.

Compliance

EU og specifikke brancher og organisationer er særligt opmærksomme på compliance-krav og sikkerhed. I et lokalt datacenter kan det være nemmere at opfylde disse krav og vide præcis, hvor jeres data opbevares. Hvor de største cloud-udbydere er amerikanske og underlagt amerikansk lovgiving, er et datacenter placeret i Danmark beskyttet under EU-lovgivning.

Speciel hardware

Har I særlige hardwarekonfigurationer kan disse bedre imødekommes i et datacenter sammenlignet med standardiserede cloudtjenester. Vi tilbyder enkelte rack-enheder, private bure eller private suits, og vi har plads til jeres virksomhed uanset størrelse.

100 % datacenter eller hybrid?

En løsning til opbevaring af data skal tage højde for specifikke behov for plads, sikkerhed og compliance. For nogle virksomheder kan en kombination af både cloud- og datacenterressourcer være den bedste løsning.

3 skridt til mere datacenter

1

Hybrid eller 100 % datacenter?

Træf en beslutning om, hvilke dele af virksomhedens data, som skal placeres i et lokalt datacenter. Afhængig af it-strategien kan det være dele af eller hele løsningen.

2

Book besøg i datacenter

Cibicom tilbyder privat rundvisning i ét af vores datacentre, hvor I kan høre mere om colocation og datacentrenes muligheder og features.

3

Samarbejde om løsningen

Få hjælp til gennemgang af virksomhedens specifikke behov, så planlægning, migrering og implementering foregår effektivt og under hensyn til den daglige drift.

Grøn energi og god samvittighed

En grønnere løsning

Cibicoms datacentre anvender strøm fra nordisk vind- og vandkraft og udnytter overskudsvarme lokalt. Vi optimerer løbende for at sænke strømforbrug uden at gå på kompromis med kvaliteten. At vælge et grønt datacenter vil kunne ses på jeres mål for ESG og revision af data storage.

Forudsigelige omkostninger og mulige besparelser

Mange virksomheder betaler for meget for cloudløsninger, der ikke udnyttes optimalt. Omkostninger forbundet til et colocation datacenter er forudsigelige. Hos Cibicom underskriver virksomheden en kontrakt, så I ved, hvordan I skal budgettere hvert år. En eventuel ny investering i server-hardware vil kunne afskrives over flere år.