16. oktober 2019

Partneraftale med SEAS-NVE om IoT og intelligente byrum

Strategisk samarbejde mellem Cibicom og SEAS-NVE sætter fart på udviklingen af det intelligente byrum og Smart City.

Intelligent styring af gadebelysning, affaldshåndtering og måleraflæsning gør byer og lokalsamfund mere bæredygtige når potentialet i Internet of Things (IoT) udnyttes endnu mere. Strategisk samarbejde mellem Cibicom og SEAS-NVE sætter fart på den udvikling.
Partnerskabsaftalen mellem Cibicom og den andelsejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE, skal sikre en endnu bedre infrastruktur.
Cibicoms LoRaWAN IoT-net og infrastruktur skal danne rygraden og den trådløse kommunikation med eksempelvis gadebelysningen i de intelligente byrum.

Læs mere 

 

På billedet fra venstre:
Paul Schwartz, Business development Manager IoT, Cibicom
Anders Sørensen, Salgsdirektør, Cibicom
Martin Løbel, CEO, Cibicom

Henrik Wej Petersen, Enterprise direktør, SEAS-NVE
Jesper Ravnsbjerg Hansen, Business Manager Udelys, SEAS-NVE
Bjørn Grubbe Rasmussen, Product Manager, SEAS-NVE