Cibicom siden 1925

Historien om Cibicom som organisation begynder med de første radioudsendelser i Danmark som en del af Post & Telegrafvæsenet

 

1854   Telegrafvæsenet oprettes i forbindelse med den første dansk telegraflinie fra Helsingør over København og afsluttende i Altona (dansk indtil 1864).
     
1902   Blåvand Fyr indrettes med første kystradiosystem (drives af marinen).
     
1907   Første trådløse telefoni gennemføres fra Lyngby Radio i Gladsaxe af Peter L. Jensen. P.O.Pedersen, og Valdemar Poulsen har indrettet Lyngby Radio som privat radioforsøgs-station.
     
1908   OXA oprettes af marinen som flådens radiostation, men den får med det samme forbindelse til det danske telegrafnet og kan benyttes af private skibe.
     
1917   Telegrafvæsenet overtager Blåvand Radio samtidig med overtagelsen af Lyngby Radio. Telegrafvæsenet overtager alt teknisk arbejde med trådløs kommunikation i Danmark som følge af telekommunikationsloven af 1907.
     
1923   Første Radiofoniforsøg for ”Danmarks Radio Klub” udføres fra Lyngby Radio af telegrafvæsenet med en Lorenz buesender, der normalt bruges til telefoni til Bornholm.
     
1925   Statsradiofonien sender første gang den 1. april med ildsjælen Kammersanger Emil Holm i spidsen.
    Og med oprettelsen af Radioteknisk tjeneste under Post & Telegrafvæsenet var grundlaget for Cibicom en realitet.
     
1927   De to statslige organisationer, Postvæsenet og Telegrafvæsenet, slås sammen til ét væsen, P&T (Post & Telegrafvæsenet).
     
1948   Lily Broberg præsenterer Danmarks første tv-udsendelse under en stor fjernsynsudstilling i Tivoli, der besøges af mere end 100.000 danskere.
     
1950   Statsradiofonien får egen teknisk afdeling. Herved overtages de ingeniører, som tidligere var ansat i P&T.
Transmissionen frem til senderne og disses drift varetages fortsat af Radioteknisk Tjeneste hos P&T.
     
1951   Radioen tager FM-sendeteknikken i brug og får to radiokanaler: Program 1 og 2.
     
1955   Gladsaxe-senderen indvies med ministertaler, og det meste af Sjælland kan nu se tv.
Sidst på året er også tv-sendemasten på Fyn klar.
     
1956   Tv-senderen Søsterhøj ved Århus indvies.
     
1957   Sønderjylland får sin egen Rangstrup-sender.
     
1958   Der åbnes tv-sendemaster ved Aalborg og Holstebro.
     
1959   Statsradiofonien ændrer navn til Danmarks Radio. Den næstsidste tv-sendemast er klar ved Næstved.
     
1960   Bornholm får en tv-sendemast, og dermed er hele landet tv-dækket.
     
1987   Post & Telegrafvæsenet nedlægges, og dets telefonimæssige opgaver, herunder udlandstelefoni, overgår til Statens Teletjeneste.
     
1988   TV2 går i luften i Danmark den 1. oktober som en delvist reklamefinansieret public service-konkurrent til Danmarks Radio. Der bygges et helt nyt tv-sendenet til formålet. 
     
1990   Statens Teletjeneste skifter navn til Telecom A/S.
    Sidst på året beslutter Folketinget at etablere Tele Danmark, og P&T´s broadcast organisation bliver en afdeling i Tele Danmark.
     
1998   Tele Danmark (TDC) sælges til Ameritech, og broadcast organisationen udskilles i et selvstændigt selskab, BSD (Broadcast Service Denmark), placeret i Taastrup, som ejes af DR og TV2 i fællesskab.
     
2009   BSD etablerer et nyt landsdækkende digitalt tv-sendenet baseret på DVB-T, og det analoge tv-signal lukkes i Danmark. 
     
2010   Teracom Group AB køber Broadcast Service Danmark A/S inklusive alle master, ejendomme og fibernet af DR og TV2.
     
2015   Teracom A/S vinder opgaven med digitaliseringen af Kystradioen (tidl. Lyngby Radio) og overtager den tekniske drift og overvågning af nødradiosystemet for det danske territorial farvand. 
     
2017   Gennem datterselskabet Digital Radio Teracom A/S vinder Teracom rettighederne til at etablere og drive et nyt landsdækkende kommercielt digitalt radionet - kaldet DAB-blok 1  - som sender i det nye DAB+ format.
Selskabet omdøbes i 2018 til Digital Radio Cibicom A/S.
     
2018   Teracom etablerer det første nationale Internet of Things (IoT) netværk i Danmark baseret på LoRaWAN-teknologien, som bl.a. udnytter Cibicoms egne, høje sendemaster. 
Teracom A/S i Danmark sælges i slutningen af året til Agilitas (UK) og skifter navn til Cibicom A/S.
     
2019  

Cibicom A/S køber Relacoms danske aktiviteter i starten af året. 
Selskabet bliver et 100% ejet datterselskab under Cibicom A/S med navnet Cibicom Services A/S.

     
2020
  Cibicom opgraderer det danske digitale tv-sendenet til DVB-T2-standarden og giver samtidig plads til det nye 5G mobilnetværk på 700 MHz frekvensbåndet. Hele operationen gennemføres på under 24 timer. 
Cibicom A/S køber norske ICE Groups danske aktiviteter i selskabet ICE Danmark - i Danmark bedre kendt som Net1 - og overtager dermed det landsdækkende 450 MHz-baserede 4G mobilnet. Selskabet får navnet Cibicom Mobility.