Mission critical

Beredskabskommunikation

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Landsdækkende infrastruktur

Pålidelig kommunikation til hverdag og i kriser

Når politiet, redningstjenesterne og andre beredskaber løser sine opgaver i samfundet, er effektiv og pålidelig kommunikation afgørende for, at myndighederne kan yde en effektiv og koordineret indsats.
Både voice-radiokommunikation og udveksling af data mellem enhederne og kommandoen spiller en helt central rolle.
Uden en fuldt dækkende og stabil radio- og dataforbindelse er komplekse indsatser særdeles vanskelige at koordinere effektivt.

Landsdækkende infrastruktur

Cibicom råder ikke blot over et veludbygget trådløst, redundant netværk med master i hele landet, men også over et landslækkende IP-baseret datanetværk, som hver især og i kombination udgør Danmarks mest sikre og pålidelige infrastruktur.
Vi tilbyder samtidig design, projektering og installation af trådløse og IP-baserede tale- og databaserede missionskritiske løsninger med adgang til vores døgnbemandede Network Operations Center (NOC) og til Cibicoms egen landsdækkende serviceorganisation.

Cibicom samarbejder med anerkendte producenter af specialiseret udstyr til beredskabsløsninger.

Ring til os på 70 11 80 11 eller send en e-mail på salg@cibicom.dk og få mere at vide om Cibicoms tilbud.

Cibicom overvågning i NOC

Rådgivning og design

Skræddersyet løsning

Lad Cibicoms omfattende kompetence og erfaring komme jer til gode, når I skal designe og projektere løsninger til driftssikker kommunikation.

Mail: sales@cibicom.dk
Tel: 70 11 80 11

En erfaren servicepartner

Cibicom tilbyder fleksible serviceaftaler fra 24/7 drift og -overvågning til forebyggende service og fejlretning i hele Danmark – året rundt.
Få en skrædddersyet end-to-end serviceløsning.

Bil med tekniker
Medarbejder overvågning 24/7

24/7/365

Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, udsendes Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

ISO Certificeret

Cibicom er bl.a. certificeret efter kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv.

Medarbejder i grøn trøje

Mission Critical

Bliv klogere på løsninger og services i vores brochurer og produktblade om Cibicom Mission Critical

Samfundsvigtig kommunikation

Brochure samfundsvigtig kommunikation
</