Mission Critical

Kystradio

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Sikkerhed i danske farvande

Danmark har mere end 7.300 km kystlinje med tilhørende farvande, og her har skibstrafikken i kritiske situationer behov for at kunne tilkalde hjælp, hvis de kommer i nød

  • Cibicom designede, etablerede og satte i 2015 det nye, digitaliserede, maritime kystradiosystem i drift i Danmark, hvor antennepositionerne er forbundet med Cibicoms nationale og sikre backbone infrastruktur.
  • Nødradiosystemet “Kystradioen”, der også er kendt som “Lyngby Radio”, giver tryghed for såvel private både som for den omfattende kommercielle skibstrafik i det danske territoriale farvand.

Dette civile beredskab er i dag en integreret del af det danske forsvars opgaver, der ved siden af Kystradioen også tæller bevogtnings- og redningsopgaver til søs. 

Det er det danske forsvar, der i det daglige står for betjeningen af radiosystemet, mens Cibicom har ansvaret for driften. 

Ring til os på 70 11 80 11 eller send os en e-mail på salg@cibicom.dk og hør mere om Kystradio og beredskabskommunikation

Rådgivning og design

Skræddersyet løsning

Lad Cibicoms omfattende kompetence og erfaring komme jer til gode, når I skal designe og projektere løsninger til driftssikker kommunikation.

Mail: sales@cibicom.dk
Tel: 70 11 80 11

En erfaren servicepartner

Cibicom tilbyder fleksible serviceaftaler fra 24/7 drift og -overvågning til forebyggende service og fejlretning i hele Danmark – året rundt.
Få en skrædddersyet end-to-end serviceløsning.

Bil med tekniker
Medarbejder overvågning 24/7

24/7/365

Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, udsendes Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

ISO Certificeret

Cibicom er bl.a. certificeret efter kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv.

Medarbejder i grøn trøje

Mission Critical

Bliv klogere på løsninger og services i vores brochurer og produktblade om Cibicom Mission Critical

Samfundsvigtig kommunikation

Brochure samfundsvigtig kommunikation

Cibicoms løsninger og services