IOT Netværk

Suppler IoT dækning lokalt

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Overvågning og service

24/7/365

Det er enkelt at tilføje supplerende lokal IoT-dækning med egne gateways

Med en IoT Network aftale får I ud over adgang til Cibicoms IoT-server platform (LNS) og landsdækkende* IoT-net også mulighed for at etablere supplerende dækning til jeres IoT-løsning med egne gateways, hvor lokale forhold begrænser dækningen fra Cibicoms LoRaWAN® IoT-net. Det kan fx være i bygninger, kældre, kloakker eller lignende.

Cibicoms IoT Network aftale dækker:

  • Udendørs IoT-dækning fra Cibicoms master i hele Danmark
  • Mulighed for supplerende med dækning fra jeres egne gateways
  • Overvågning (24/7/365 NOC) og SLA på gateways i Cibicoms master

Læs meget mere om Cibicoms IoT-løsninger her.

Ring til os på 70 11 80 11 eller send en e-mail på salg@cibicom.dk og hør mere om Cibicoms IoT-løsninger.

*Forbehold for lokale forhold. Vi udbygger, opgraderer og fremtidssikrer løbende vores IoT netværk.

IoT connectivity

IoT connectivity

Kom godt og hurtigt i gang med IoT i samarbejde med Cibicom.

Start jeres IoT-anvendelse på Cibicoms åbne, nationale LoRaWAN® IoT-net og enkle serverplatform, der kan levere sensordata direkte til jeres Data Management system.

24/7/365

Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, udsendes Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

Medarbejder overvågning 24/7
Introduktionsbillede til IOT

Sådan kommer du i gang på Cibicoms IoT-management-platform

I en række videoer forklarer vi, hvordan du opretter og administrerer din organisation, IoT-net, gateways og IoT-devices på Cibicoms IoT-server.

60 dages gratis IoT

60 dages gratis IoT

Cibicoms IoT-net styrer og optimerer processer, som sikrer bedre service og større værdi.

Containere på havnen

CASE: Holder styr på containerne med IoT

Odense Renovation har online overblik over containerne
via Cibicoms IoT-netværk.

IOT Netværk

Bliv klogere på løsninger og services i vores brochurer og produktblade om Cibicom IoT Smart City og IoT til erhvervsvirksomheder