Mission Critical

Transport

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Cibicom forbinder Danmark

Radiokommunikation med mange muligheder for
tog, bus og lufthavne

Effektiv radio- og datakommunikation i transportsektoren sikrer ikke blot en smidig afvikling af de løbende transportopgaver, men åbner også muligheder for nye innovative services til jeres kunder.
Hos Cibicom tilbyder vi rådgivning og projektering af både radio og datanetværk i forbindelse med landsdækkende service og døgnbemandet Network Operations Center (NOC), som kan stå for den løbende drift og vedligeholdelse.

Fundamentet for en effektiv kommunikation alle døgnets 24 timer er en velgennemtænkt, døgnovervåget infrastruktur, der dækker overalt.

Landsdækkende infrastruktur

Cibicom tilbyder adgang til en komplet, landsdækkende infrastruktur med høje master og fibernet, som allerede danner rygraden i bl.a. Kystradioen samt i udsendelsen af radio og tv.
Cibicom påtager sig det samlede leveranceansvar for kommunikationsløsninger til transportsektoren til både nationale og lokale løsninger.

Ring til os på 70 11 80 11 eller send os en e-mail på salg@cibicom.dk og få mere at vide om Cibicoms kommunikationsløsninger til transportsektoren.

Udsigt over mark fra mast

Rådgivning og design

Skræddersyet løsning

Lad Cibicoms omfattende kompetence og erfaring komme jer til gode, når I skal designe og projektere løsninger til driftssikker kommunikation.

Mail: sales@cibicom.dk
Tel: 70 11 80 11

En erfaren servicepartner

Cibicom tilbyder fleksible serviceaftaler fra 24/7 drift og -overvågning til forebyggende service og fejlretning i hele Danmark – året rundt.
Få en skrædddersyet end-to-end serviceløsning.

Bil med tekniker
Medarbejder overvågning 24/7

24/7/365

Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, udsendes Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

ISO Certificeret

Cibicom er bl.a. certificeret efter kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv.

Medarbejder i grøn trøje

Mission Critical

Bliv klogere på løsninger og services i vores brochurer og produktblade om Cibicom Mission Critical

Samfundsvigtig kommunikation

Brochure samfundsvigtig kommunikation