Certificeringer

Cibicom A/S og Cibicom Services A/S er certificeret efter en række internationale standarder

 

Cibicom A/S
 

ISO/IEC 27001:2013
Certificeret 29. januar 2019

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at identificere og beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller bl.a. krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Formålet med ISO/IEC 27001 er at opnå effektiv, struktureret og dokumenteret informationssikkerhedsledelse, der passer til virksomhedens behov samt sikre, at denne effektivitet udvikles gennem en proces for løbende forbedring. Det betyder, at informationssikkerheden løbende opdateres, således at virksomheden er i stand til at håndtere og imødekomme udfordringerne i en forretningsverden under konstant forandring.

Download certifikat

 

DS/EN ISO 9001:2015
Valideret marts 2021 -2024

Cibicom opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne DS/EN ISO 9001:2015 & bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016, bilag 3.

Certificeringen er gældende for følgende områder:

Projektering, etablering og drift af IT infrastruktur for broadcasting og netværkstjenester. 

Download certifikat

 

 

 

Cibicom Services A/S
 

DS/EN ISO 9001:2015

Certificeret den 25. april 2016

Cibicom Services A/S opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne DS/EN ISO 9001:2015, Quality Management Systems inden for:
Installation, vedligeholdelse af telekommunikation, energiforsyning og Internet of Things (IoT).

Download certifikat

 

DS/ISO 45001:2018

Cibicom Services A/S opfylder kravene i DS/ISO 45001:2018, der omfatter ledelse og styring af arbejdsmiljø og inkluderer brugervejledninger.

Download certifikat

 

DS/EN ISO 14001:2015

Cibicom Services A/S lever op til den internationale standard DS/EN ISO 14001:2015, der omfatter Miljøledelse inden for installation og vedligeholdelse af telekommunikation, energiforsyning og Internet of Things (IoT).

Standarden giver virksomheden en struktur, så organisationen kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Download certifikat

KLS-EL
Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Certificeringen er gældende for følgende områder:
Udbygning og vedligeholdelse af virksomhedens elektriske installationer.

Download certifikat

 

Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik i Cibicom Services A/S

Cibicom Services forpligter sig generelt til at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav samt løbende at
forbedre vores kvalitet, miljø og arbejdsmiljø præstationer.

Download politikker