Mobilnet – 4G/LTE

Lukket mobilt netværk – VPN & sikkerhed

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Sikkerhed med APN og VPN

Få sikre dataforbindelser og VPN på Cibicoms dedikerede 4G/LTE-net

Der stilles stadig strengere lovkrav til vores infrastruktur. Specielt hos virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med kritiske funktioner i samfundet, vil man kunne mærke det.

Kravene til både sikkerhed og kontrol øges, og det forudsætter, at de dataforbindelser, der benyttes, ikke er frit tilgængelige på nettet.

Cibicom tilbyder sikre, trådløse IP-baserede dataforbindelser mellem en vilkårlig lokation i Danmark og jeres virksomheds centrale IT-systemer.

Alt efter antallet af lokationer, som I ønsker dataforbindelse til, og krav til dataudveksling mellem disse lokationer, så har Cibicom 3 forskellige løsninger af særligt sikrede netværk, som kan tilpasses jeres specifikke behov og netværks kompleksitet.

Specifikke netværks behov

Mobilt VPN netværk

Sikker trådløs dataforbindelse mellem to lokationer, fx filial og hovedkontor.

Managed VPN netværk

Sikker, trådløs dataforbindelse mellem flere lokationer.

APN netværk

Eget lukket netværk mellem flere lokationer.

Lukket mobilforbindelse

Fælles for løsningerne er, at I med en lukket mobilforbindelse hos Cibicom får en sikker, omkostningseffektiv, skalerbar og frem for alt fleksibel løsning, der benytter dataoverførsel via Cibicoms eget landsdækkende 4G/LTE-mobilnet.

Trafikken på Cibicoms 4G/LTE-mobilnet er adskilt fra den normale datatrafik. Internettet er krypteret fra jeres IT-systemer frem til router-udstyr og er placeret på de lokationer rundtom i Danmark, som I ønsker.

Cibicom leverer testede og prækonfigurerede industriroutere til brug for jeres sikre, lukkede netværksløsninger.

Både vores M2M produkter og vores produkter med Mobilt Bredbånd kan bruges i løsninger med lukkede mobilnetværk.

Abonnementer eller samlet datapulje

Jeres abonnement for de enkelte lokationer skræddersyes efter jeres individuelle behov og ønsker, uanset om I har brug for små eller store datamængder.

Vi tilbyder også løsninger med en fælles datapulje, som alle jeres enheder (routere) kan dele fælles. Så opnår I overblik over jeres dataforbrug og de samlede udgifter og har ingen ubehagelige ekstra regninger, hvis jeres dataforbrug skulle ændre sig over tid.  Læs mere om vores abonnementer.

Mobilnet – 4G/LTE

Bliv klogere på løsninger og services i vores brochurer og produktblade om Cibicom sikre dataforbindelser

Sikre dataforbindelser på 4G/LTE

Brcohure 4g

Cibicoms løsninger og services

Oversigtskort til iot

IoT-netværk

Digital infrastruktur til IoT, så data kan opsamles fra sensorer i udstyr, bygninger og køretøjer. ->

Kabler til cloud direct

Mobilnetværk

Sikre data- og M2M-forbindelser på landsdækkende 4G/LTE-netværk med mulighed for fast IP-adresse. ->