Samfundsvigtig kommunikation

Mission Critical

DEN BEDSTE LØSNING
RING TIL OS: 70 11 80 11

Landsdækkende infrastruktur

Pålidelig kommunikation kan være afgørende for liv og død

I vores moderne samfund er problemfri og sikker kommunikation en nødvendighed, når kritiske situationer skal håndteres sikkert og effektivt.

Uanset om det drejer sig om mere dagligdags hændelser, som trafikuheld, eller om håndtering af større beredskabsmæssige kriser, som naturkatastrofer, giftudslip og terroranslag, er myndighedernes mulighed for at kommunikere effektivt og sikkert med hinanden helt afgørende for at kunne løse opgaven. I sidste ende kan effektiv kommunikation være forskellen mellem liv og død.

Særligt ved større hændelser spiller en samlet kommunikationsinfrastruktur en væsentlig rolle, så det sikres, at kritiske varslinger og informationsudveksling kan nå ud til hele befolkningen i såvel byer som yderområder.

Sikker landsdækkende infrastruktur

Gennem mange år med projektering og installation samt drift og service på landsdækkende, redundante broadcast-netværk til radio og tv ligger det i Cibicoms DNA at stå som garant for høj sikkerhed og driftssikkerhed i missionskritiske netværk.

Cibicom tilbyder en landsdækkende infrastruktur, som også fungerer i situationer, hvor fx kommercielle mobilnet er overbelastede eller lukket ned som følge af mistanke om terroranslag eller lignende.

Vores infrastruktur omfatter en lang række op til 300 meters høje master og datacentre fordelt over hele landet, radiokædelinks, et redundant IP-baseret datakommunikationsnet (WAN), service personale i hele landet samt 24/7/365 overvågning af hele Cibicoms infrastruktur i Cibicoms centrale Network Operations Center (NOC).

Cibicom overvågning i NOC
Mast til telecom infrastruktur

Cibicom er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark

Cibicoms landsdækkende radio/tv sendenet og beredskabsinfrastruktur er en del af den kritiske infrastruktur i Danmark på linje med fx elforsyning, mobilnet o.l.

Derfor bidrager vi også aktivt i udformningen af den politik, der skal sikre landet bedst muligt mod cybertrusler.

Ring til os på 70 11 80 11 eller send en e-mail på salg@cibicom.dk og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe jer med etablering af infrastruktur til samfundsvigtig kommunikation.

Rådgivning og design

Skræddersyet løsning

Lad Cibicoms omfattende kompetence og erfaring komme jer til gode, når I skal designe og projektere løsninger til driftssikker kommunikation.

Mail: sales@cibicom.dk
Tel: 70 11 80 11

En erfaren servicepartner

Cibicom tilbyder fleksible serviceaftaler fra 24/7 drift og -overvågning til forebyggende service og fejlretning i hele Danmark – året rundt.
Få en skrædddersyet end-to-end serviceløsning.

Bil med tekniker
Medarbejder overvågning 24/7

24/7/365

Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, udsendes Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

ISO Certificeret

Cibicom er bl.a. certificeret efter kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv.

Medarbejder i grøn trøje

Mission Critical – Løsninger og services