Certificeringer

Cibicom A/S og Cibicom Services A/S er certificeret efter en række internationale standarder.

 

Cibicom A/S
 

ISO/IEC 27001:2013
Certificeret 29. januar 2019

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at identificerer og beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Formålet med ISO/IEC 27001 er at opnå effektiv, struktureret og dokumenteret informationssikkerhedsledelse, der passer til virksomhedens behov samt sikre, at denne effektivitet udvikles gennem en proces for løbende forbedring. Det betyder, at informationssikkerheden løbende opdateres, således at virksomheden er i stand til at håndtere og imødekomme udfordringerne i en forretningsverden under konstant forandring.

Download certifikat

 

DS/EN ISO 9001:2015
Cibicom opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne DS/EN ISO 9001:2015 & bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016, bilag 3

Certificeringen er gældende for følgende områder:

Projektering, etablering og drift af IT infrastruktur for broadcasting og netværkstjenester. Sagkyndig virksomhed efter AT Bek. 461 for eftersyn, service og reparation af elevatorer.

Download certifikat

 

 

 

Cibicom Services A/S
 

DS/EN ISO 9001:2015

Certificeret den 25. april 2016

Cibicom Services A/S opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne DS/EN ISO 9001:2015, Quality Management Systems inden for:
Installation, vedligeholdelse af telekommunikation, energiforsyning og Internet of Things (IoT).

Download certifikat

 

DS/ISO 45001:2018

Cibicom Services A/S opfylder kravene i DS/ISO 45001:2018 der omfatter ledelse og styring af arbejdsmiljø og inkluderer brugervejledninger.

Download certifikat

 

DS/EN ISO 14001:2015

Cibicom Services A/S lever op til den internationale standard DS/EN ISO 14001:2015, der omfatter Miljøledelse inden for installation og vedligeholdeldelse af telekommunikation, energiforsyning og Internet of Things (IoT).

Standarden giver virksomheden en struktuktur, så organisationen kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Download certifikat

KLS-EL
Bekendtgørelse 545 af 30. maj 2014 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Certificeringen er gældende for følgende områder:
Udbygning og vedligeholdelse af virksomhedens elektriske installationer.

Download certifikat

 

Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik i Cibicom Services A/S

Cibicom Services forpligter sig generelt til at overholde alle relevante lov- og myndighedskrav, samt løbende at
forbedre vores kvalitet, miljø og arbejdsmiljø præstationer.

Download politikker