Et IoT-netværk er et netværk af IoT-enheder – sensorer, devices og gateways – der er forbundet via en netværksprotokol, der understøtter IoT. En sådan netværksprotokol kan fx være LoRaWAN.