FM

FM er stadig den mest udbredte måde at høre radio på i Danmark.

FM Radio
FM Radio
 er en meget pålidelige måde at sende radio på. Takket være Cibicoms landsdækkende infrastruktur, kan man lytte til FM radio, uanset hvor man er i Danmark.
FM-sendenettet er, uden sammenligning, den mest sikre og effektive måde at kommunikere til befolkningen på. Og det er derfor også her, man fra myndighedernes side, udsender vigtige beredskabsmeddelelser på FM.
Også i bilerne, er FM stadig langt den foretrukne standard.


AM radio
Ja, man kan stadig høre dansk radio på ældre AM-modtagere, selv om antallet af lyttere må formodes at være lavt.
Men på baggrund af den danske public service aftale, sender vi stadig på AM i nogen tid endnu.