Ledelse

 

 

 

Cibicoms ledelse

Martin Løbel

CEO

Søren Fæster

CFO

Anders Sørensen

CSO

Mette Slesvig

COO

Christoffer Søborg Hansen

Legal & Business adviser

Morten Bekker Bønnelykke

CEO - Cibicom Services A/S