Cibicoms Ledelse

Michael Meister

CEO

Søren Fæster

CFO

Mette Slesvig

COO – Operations

Christoffer Søborg Hansen

Legal & Business adviser

Morten Bekker Bønnelykke

CEO - Cibicom Services A/S