FM

FM er stadig den mest udbredte måde at høre radio på i Danmark

FM Radio
FM Radio
 er en meget pålidelige måde at sende radio på. Takket være Cibicoms landsdækkende infrastruktur kan man lytte til FM radio, uanset hvor man er i Danmark.
FM-sendenettet er uden sammenligning den mest sikre og effektive måde at kommunikere til befolkningen på. Det er derfor også her, man fra myndighedernes side udsender vigtige beredskabsmeddelelser på FM.
Også i bilerne er FM stadig den foretrukne standard.


AM radio
Ja, man kan stadig høre dansk radio på ældre AM-modtagere, selvom antallet af lyttere må formodes at være lavt.
På baggrund af den danske public service aftale sender vi stadig på AM i nogen tid endnu.