Vores ansvar

Whistleblower-ordning

Fællesskab, ansvar, enkelthed

Introduktion

Cibicom Groups whistleblower-ordning giver mulighed for, i fuld fortrolighed, at indberette mistanke om ureglementeret adfærd. Det er et system til tidlig advarsel med det formål at reducere risici og er et vigtigt værktøj til at skabe en høj forretningsetik samt bevare kundernes og offentlighedens tillid til Cibicom Group. Indberetningen kan foretages åbent eller anonymt.

Forhold, der kan indberettes, dækker mistanke om f.eks.:

  • Korruption
  • Bestikkelse
  • Bedrageri
  • Dokumentfalsk
  • Alvorlig miljøforurening
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat (f.eks. vold eller seksuelle overgreb).

Både eksterne og interne personer kan foretage indberetning, og der kan kun indberettes oplysninger om personer og hændelser med tilknytning til virksomheden. Det vil sige hændelser med tilknytning til medarbejdere i Cibicom Group, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl.

Åben indberetning: Legal@cibicom.dk

Anonym indberetning: Whistle (whistleportal.eu)

Bliv klogere på Cibicom som virksomhed

CSR

I Cibicom fokuserer vi på, at vi i fællesskab tager ansvar for at gøre det enkelt.

Anti-korruptionspolitik

Læs vores ABC-politik for alle selskaber i Cibicom-koncernen.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger, åbningstider og adresser på kontorer og datacentre.