De 4 grundelementer i en IoT-løsning2024-02-05T14:26:44+01:00

IoT-netværk

De 4 grundelementer i en IoT-løsning

Alt du skal vide om IoT

De fire grundelementer

IoT infrastruktur

Hvis vi går lidt mere i dybden med den teknologiske baggrund, der muliggør IoT-løsninger, kan vi overordnet tale om 4 grundelementer:

 • 1
  1. IoT-enheder (sensors & devices)
 • 2
  2. IoT-gateways og -netværk
 • 3
  3. Databehandling
 • 4
  4. IoT-applikationer (brugergrænsefladen)

Disse 4 elementer er essensen af en velfungerende og værdiskabende IoT-løsning. I de følgende afsnit vil vi uddybe de enkelte komponenter.

IoT-enheder (sensors & devices)

Først og fremmest har vi IoT-enheder. Det er sensorer og devices, der kan installeres på fysiske genstande – en smart termostat er fx en IoT-enhed, som vi kiggede på tidligere i indlægget.

Når vi udstyrer en lastbil med IoT-sensorer, er lastbilen en IoT-enhed, som vi kan indsamle data fra. Den data, vi har adgang til, afhænger selvfølgelig af den sensor, vi vælger at udstyre den med.

IoT-enheder indsamler og udveksler data via internettet, og de kan blive brugt til at automatisere processer, overvåge og optimere driften, forbedre kundeoplevelsen og skabe innovative løsninger i forskellige områder af vores liv og forretning.

IoT-gateways og -netværk

Med sensorer er vi i stand til at måle og indsamle data – men den data skal sendes videre, før den er brugbar.

Det er her, behovet for en gateway opstår. En IoT-gateway er en vigtig komponent i IoT-infrastrukturen, og den fungerer som en bro mellem IoT-enheder og den eksterne IoT-netværk – fx skyen.

IoT-løsninger anvender typisk trådløse protokoller som Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee eller LoRaWAN. Gatewayen fungerer som en aggregator, der opsamler data fra lokale IoT-enheder og sender dem videre til cloud-platformen eller anden form for netværksserver, hvor dataene kan analyseres, lagres og behandles.

Gateways spiller en vigtig rolle i IoT-løsninger ved at lette kommunikationen og datastrømmen mellem IoT-enheder og skybaserede applikationer eller centrale styringssystemer. De giver mulighed for lokal behandling af data, hvilket reducerer mængden af data, der skal overføres til skyen og muliggør hurtigere responstider og mere effektiv databehandling.

Dette gør gatewayen til et centralt element i mange IoT-implementeringer, især i tilfælde, hvor der er brug for at håndtere store mængder data fra mange forskellige IoT-enheder.

Databehandling

Når den indsamlede data er sendt videre – fx til en cloudplatform eller Cibicoms LoRaWAN-netværk – skal den behandles, før dataen kan bruges af almindelige mennesker.

Her er der brug for en IoT-platform, der kan interagere med IoT-data og omsætte det til brugbare oplysninger, som kan læses og forstås af slutbrugeren.

Med Cibicoms IoT-løsning får du adgang til vores IoT-platform, der yderligere kan integreres med en lang række applikationer. Du kan se et udsnit af vores integrationspartnere på billedet nedenunder, og der vil løbende blive tilføjet nye integrationer.

IoT platform overblik
IoT lagerstyring Cibicom mand med pakker

IoT-applikationer (brugergrænsefladen)

Når data er blevet behandlet, skal det kunne tilgås af mennesker via en brugergrænseflade (user interface, UI). Det tilvejebringes af en IoT-applikation.

I forrige afsnit præsenterede vi et udsnit af integrationspartnere, der stiller IoT-brugergrænseflader til rådighed. Kort fortalt er disse IoT-applikationer, der gør data til håndgribelig indsigt, som mennesker og virksomheder kan træffe beslutninger på baggrund af.

Det er ligeledes fra applikationen, at bestemte handlinger kan konfigureres baseret på den indsamlede data.

Applikationen er således den menneskelige indgang til IoT-løsningen – ligesom en given app på din telefon er den menneskelige indgang til en kompleks kildekode.

24/7/365 overvågning

 

 

Cibicoms Network Operations Center (NOC) er bemandet med højt kvalificerede medarbejdere.
Vi kan også overvåge jeres løsning alle døgnets 24 timer, året rundt.

IoT – Managed services

 

I kan vælge at administrere jeres IoT-løsning selv, eller I kan overlade drift og service til Cibicom – eller vælge et niveau dér i mellem.

ISO Certificeret

Cibicom er bl.a. certificeret efter:
kvalitetsledelsessystemet ISO9001 og ISO 27001, der sikrer høj leverancekvalitet og fuld kontrol og styring af datasikkerhed og processer mv.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er IoT (Internet of Things)?2023-11-30T21:15:36+01:00

IoT er en forkortelse for Internet of Things. Begrebet dækker over en teknologi, hvor fysiske enheder og genstande i den “virkelige verden” forbindes til internettet via sensorer – og på den måde skabes der en kommunikationskanal mellem den fysiske verden og den digitale, internetbaserede verden.

Denne forbindelse gør det muligt at indsamle data og udføre handlinger uden menneskelig indgriben. IoT kan automatisere og effektivisere en lang række processer, og derudover kan teknologien give adgang til data og indsigter, som vi ikke har haft adgang til tidligere.

Hvad er en “Things enhed”?2023-11-28T12:38:29+01:00