IoT er en forkortelse for Internet of Things. Begrebet dækker over en teknologi, hvor fysiske enheder og genstande i den “virkelige verden” forbindes til internettet via sensorer – og på den måde skabes der en kommunikationskanal mellem den fysiske verden og den digitale, internetbaserede verden.

Denne forbindelse gør det muligt at indsamle data og udføre handlinger uden menneskelig indgriben. IoT kan automatisere og effektivisere en lang række processer, og derudover kan teknologien give adgang til data og indsigter, som vi ikke har haft adgang til tidligere.