Vi har eget netværk med sendemaster, der har en rækkevidde på op til 60 km. Derfor når vi ud i mange yderområder og på havet, hvor traditionelt 4G er stærkest i de store byer.