DA / EN

Cibicom A/S
2811, 2023

Hvordan virker IoT?

IoT fungerer ved at forbinde fysiske enheder og objekter til internettet gennem trådløse teknologier, så de kan indsamle og udveksle data. Disse data kan analyseres og bruges til at automatisere processer, træffe beslutninger i realtid og optimere effektiviteten i forskellige områder som produktion, energisektoren og facility management. IoT udgør også grundlaget for udviklingen af Smart Cities, som er en vision om at udnytte IoT og andre avancerede teknologier til at forbedre livskvaliteten for borgerne, optimere ressourceforvaltningen og effektivisere bydrift. Det indebærer at bruge data og teknologi til at skabe mere bæredygtige, sikre og intelligente bymiljøer.

2811, 2023

Hvad er en “Things enhed”?

En "Things enhed" refererer til en fysisk enhed eller objekt, der er udstyret med sensorer og teknologi, der giver den evnen til at blive forbundet til internettet, indsamle data og udføre handlinger. Dette gør det muligt for enhederne at være en del af IoT-netværket og interagere med andre enheder og systemer.

2811, 2023

Hvad er IoT (Internet of Things)?

IoT er en forkortelse for Internet of Things. Begrebet dækker over en teknologi, hvor fysiske enheder og genstande i den “virkelige verden” forbindes til internettet via sensorer – og på den måde skabes der en kommunikationskanal mellem den fysiske verden og den digitale, internetbaserede verden.

Design, installation, drift og service

Løsninger og services

Datanetværk
Datanetværk

Fiberløsninger, MPLS-net og Cloud Connect ->

IOT-netværk
IoT-netværk

Det fleksible nationale LoRaWAN IoT-netværk->

Datacentre
Datacentre

Sikre rammer for jeres forretningskritiske systemer ->

Telecom infrastruktur
Telecom infrastruktur

Design, installation, overvågning og 24/7 service ->

Mission critical
Mission critical

Sikker 450MHz-forbindelse til forsvaret og
beredskabet ->