Lukket Mobilt Netværk - VPN & sikkerhed

Få sikre lukkede dataforbindelser og VPN på Cibicoms 4G LTE

Der stilles stadig strengere lovkrav til vores infrastruktur. Specielt inden for virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med kritiske funktioner i samfundet, vil man kunne mærke det.

Kravene til både sikkerhed og kontrol øges, og det forudsætter, at de dataforbindelser, der benyttes, ikke er frit tilgængelige på nettet.

Cibicom tilbyder sikre trådløse IP baseret dataforbindelse mellem en vilkårlig lokation i Danmark og jeres virksomheds centrale IT-systemer. 

Alt efter antallet af lokationer som I ønsker dataforbindelse til, og krav til dataudveksling mellem disse lokationer, så har Cibicom 3 forskellige løsninger af særligt sikrede netværk som tilpasses jeres specifikke behov og netværks kompleksitet:

  1. Mobilt VPN                                           
  2. Managed VPN Netværk
  3. APN Netværk                                       

Fælles for løsningerne er, at med en lukket mobilforbindelser hos Cibicom, får I en sikker, omkostningseffektiv, skalerbar og frem for alt fleksibel løsning, der benytter dataoverførsel via Cibicoms eget landsdækkende 4G/LTE-mobilnet.   

Trafikken på Cibicoms 4G/LTE-mobilnet er adskilt fra den normale datatrafik og internettet, og er krypteret fra jeres IT-systemer og frem til router-udstyr, placeret på jeres ønsket lokationer rundt om i Danmark.

Cibicom leverer testede og prekonfigurerede industriroutere til brug for jeres sikre lukket netværksløsninger. 

Både vores M2M produkterog vores produkter med Mobilt Bredbåndkan bruges i vores løsninger med lukkede mobilnetværk.

 

Abonnementer eller samlet datapulje

Jeres abonnement for de enkelte lokationer skræddersys efter jeres individuelle behov og ønsker, uanset om I har brug for små eller store datamængder.

Vi tilbyder også løsninger med en fælles datapulje som alle jeres enheder (routere) kan dele fælles. Så opnår overblik over jeres dataforbrug og de samlede udgifter og har ingen ubehagelige ekstra regninger hvis jeres dataforbrug skulle ændre sig over tid.  Læs mere om vores abonnementer 

 

Mobilt VPN

Cibicoms løsning med mobilt VPN er designet til at etablere én enkelt forbindelse mellem to lokationer.

Det være sig fx mellem en given fjern lokation i Danmark og til jeres hovedkontor. Vi kalder det for site-to-site kommunikation og dataforbindelserne er sikret med en end-to-end kryptering (IPSec).

Trafikken fra den fjerne lokation kan leveres via Cibicoms Firewall og videre med en dedikeret fiberforbindelsedirekte til jeres IT-Systemer.  Alternativt kan datatrafikken leveres via internettet direkte fra routeren placeret på den fjerne lokation til jeres firewall med indbygget end-to-end kryptering.

I kan fint anvende flere dataforbindelser med mobilt VPN parallelt med hinanden hvis I ønsker kommunikation til flere lokationer. Vi kan hjælpe med konfiguration af routere til de fjerne lokationer, eller I kan vælge selv at håndtere dette. 

Har I kun behov for få dataforbindelser (mindre end ~10 stk.) til fjerne lokationer, er Cibicoms løsning Mobilt VPN et godt valgt, da administrationen er enkel at håndtere i praksis. 

Har I dog bruge for et større antal lokationer eller udbygger I løbende med nye lokationer, så er vores løsning Managed VPN en oplagt mulighed., da administrationen derved bliver lettere at håndtere.

Managed VPN Netværk

Har I behov for dataforbindelse til mange fjerne lokationer eller ændrer jeres behov sig løbende, så er Cibicoms Managed VPN netværk-løsninger et oplagt valg for jer. 

Cibicoms Managed VPN Netværk-løsning designet til at håndtere mange trådløse dataforbindelser mellem en række fjerne lokationer i Danmark og en central lokation, eksempel vis jeres hovedkontor.

Løsningen er fleksible og vi leverer en samlet skalerbar løsning.

Vi kalder det for Multi site-to-main site kommunikation og alle dataforbindelserne er sikret med en end-to-end kryptering (IPSec). Dette betyder, at hver af de fjerne lokationer enkeltvis kun kan kommunikere med hovedlokationen. Ønsker I kommunikation direkte mellem de fjerne lokationer, skal I anvende Cibicoms APN netværks-løsning.

Trafikken fra de fjerne lokationer kan leveres via Cibicoms Firewall og videre med en dedikeret fiberforbindelsedirekte til jeres IT-Systemer.  Alternativt kan datatrafikken leveres via internettet med end-to-end kryptering så sikkerheden forsat er af højeste standard.

Vi håndterer konfigurationen og opsætningen af alle routerne til de fjerne lokationer, og opsætter alle forbindelser frem til jeres hovedlokation. Ønsker I at udbygge løbende med flere fjerne lokationer, så håndtere vi også dette for jer.

Kort sagt, vi leverer en samlet fleksibel løsning og sikrer at den kører døgnet rundt. Vi tilbyder også opsætning af overvågning af jeres udstyr 24/7 hvis I ønsker det som del af løsningen. Læs mere her.

Løsningen kan nemt skaleres til hundredvis af lokationerne. Cibicom hjælper med konfiguration af routere og holder styr på den samlede løsning.
Hvis I ønsker hjælp til at opsætte routerne på de fjerne lokationer, så kan vi også tilbyde dette, da vi har kørende teknikere rundt om i hele Danmark - læs mere.

Har I dog brug for et endnu større antal lokationer, udbygger I løbende eller har behov en samlet WAN løsning hvor forskelligt udstyr løbende kan tilsluttes efter behov, ja så er vores løsning med APN Netværk en oplagt mulighed. 

 

APN Netværk  (Access Point Name)

Hvis I har behov for dataforbindelser på tværs af mange forskellige lokationer, og ønsker I at være 100% i kontrol med løsningen som I kan udbygge som I vil, så er Cibicoms APN Netværksløsning et oplagt valg for jer. 

Med vores APN netværksløsning får I jeres helt eget lukkede netværk. I kan selv administrere hvilket udstyr som må tilsluttes jeres lukkede netværk og få forbindelse til andet udstyr. Løsningen er kort sagt jeres helt private WAN (eller LAN) som kun transporterer jeres data.

Ydermere, så understøtter APN netværks-løsningen datatrafik mellem alle lokationerne på tværs.  Vi kalder det for Multi site-to-multi site kommunikation.  Nogen omtaler også denne form for ’stjerne’-kommunikation.  

Hele løsning er lukket og trafik ind og ud af APN netværks-løsningen sker via jeres egen Firewall eller via Cibicom, alt efter ønsker og behov.

Vi tilbyder desuden et setup med hosted Radius-server således, at vi på jeres vegne kan administrere hvilket udstyr som må få adgang til netværket når det tilsluttes. Cibicoms APN netværks-løsning  tilbydes derfor også som en 100% managed service hvor vi står for konfiguration og opsætningen af routere mv., og vi bistår også når I gerne vil udbygge med flere lokationer.