Lemvig Kommune

Lemvig høster frugterne af sensor-overvågede p-pladser

Lemvig Kommune har som den første by i Europa installeret sensorer på alle offentlige parkeringspladser. Løsning er leveret af Sensade og Cibicom og består af tæt ved 1000 sensorer, der er koblet til Cibicoms nationale LoRaWAN-netværk. Løsningen skaber grundlag for bedre byplanlægning og har reduceret mængden af unødvendig kørsel og CO2-udledning i byen.

Bilister, der kører søgende rundt efter ledige p-pladser, er blevet hverdagskost i mange byer. Op mod 30 procent af al bytrafik består i dag af denne type cirkulationskørsel. Læg dertil, at hver bilist i gennemsnit bruger 20 minutter om dagen på at køre rundt og lede efter parkeringsmuligheder til stor gene for både de lokale borgere og miljøet. Derfor er mange kommuner på udkig efter løsninger, der kan afhjælpe problemet. Lemvig Kommune har med en omfattende IoT-løsning lagt sig helt i front. Som den første by ikke bare i Danmark, men i Europa, har kommunen installeret sensorovervågning på alle offentlige parkeringspladser.

Løsningen består af tæt ved 1000 IoT-parkeringssensorer fra Sensade, som er koblet til Cibicoms landsdækkende LoRaWAN-netværk. Netværket sikrer forbindelsen mellem sensorerne og Sensades parkeringsapplikationer. Det hele bindes sammen af en central gateway, som Cibicom har placeret i en 42 meter høj mast ved havnen. Den dækker hele byen og er en del af de 35 sendemaster, Cibicom driver på landsplan.

Sensorer under hver eneste parkeringsplads

IoT-sensorerne er installeret under jorden på hver enkelt parkeringsplads i kommunen og registrerer, om der holder en bil parkeret, og hvor længe den har holdt der. Dataene anvendes af Teknik & Miljø Forvaltningen til parkeringsanalyser, som danner grundlag for bedre trafik- og byplanlægningsbeslutninger.

– Lemvig Kommune har nu et komplet overblik over parkeringssituationen i byen. De har præcise data på belæg- ningsgrad, antal besøgende, gennemsnitlig parkeringstid mv. og kan dermed på et faktabaseret grundlag gennemføre strategiske tiltag, der kan forbedre parkeringssituationen i byen, siger medstifter og CCO i Sensade, Kenny Lafon.

“Lemvig Kommune har nu et komplet overblik over parkerings-situationen i byen. De har præcise data på belægningsgrad, antal besøgende, gennemsnitlig parkeringstid mv. og kan dermed på et faktabaseret grundlag gennemføre strategiske tiltag, der kan forbedre parkeringssituationen i byen.”

Kenny Lafon, medstifter og CCO i Sensade

App i stedet for flere parkeringspladser

Der er meget pres på parkeringspladserne i centrum af byen, især i turistsæsonen. Samtidig er der mange ledige pladser i udkanten af byen, under 10 minutters gåafstand fra centrum. Lemvig Kommune bruger den medfølgende app i parkeringsløsningen til at fremhæve disse parkeringsmuligheder og har på den baggrund undgået at skulle anlægge 150 nye p-båse i centrum. 1200 brugere har foreløbig downloadet app’en, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende, byens størrelse taget i betragtning.

Uundværlig netværkspartner

– En forudsætning for at realisere den forventede værdi af en parkeringsløsning baseret på sensorer og IoT er, at den leverer pålidelige data, er stabil og reelt dækker de aftalte områder. Vores sensorer er robuste og udviklet til udendørs brug, og i kombination med Cibicoms stærke kompetencer inden for netværk og drift kan vi levere en yderst velfungerende løsning, som i Lemvig Kommune har bevist sin værdi, siger Kenny Lafon.

Vi hjælper med jeres løsning

Cibicom bidrager med mange fordele, når man skal designe, installere og drifte IoT-baserede parkeringsløsninger. Cibicom har kompetencerne til at lave alle de nødvendige kalkulationer og har lang erfaring med, hvor gatewayen skal placeres og i hvilken højde for at dække hele området, hvilken retning antennerne skal pege, hvor sensorerne skal anbringes mv. Det fjerner en stor opgave fra kommunerne og sikrer løsninger, der giver værdi fra første dag.

Oversigtskort iot aarhus

Flere kundecases