Odense Renovation

Odense Renovation holder styr på containerne med IoT

Hvad var udgangspunkt

Odense Renovation har omkring 150 affaldscontainere i flere størrelser, som bruges på festivaller, markeder, boligforeninger og lignende. Når containerne ikke er i brug, oplagres de tomme containere tre forskellige steder i Odense. Det har været en udfordring at bevare overblikket over hvor, de enkelte containere befandt sig. Og det har kun været den chauffør, der har leveret containeren, der vidste hvor den var afleveret, så hvis en anden skulle afhente den efterfølgende, var det ikke registreret hvor præcist den stod ex. ved en boligforening.

Håndtering af opgaven indtil nu

Containerne har hidtil været udlånt på aftaler, som chaufførerne selv havde med i bilerne. Denne måde at håndtere informationerne på gav ikke mulighed for effektivt at få overblik over, hvilke containere der var i brug og hvilke tomme containere der stod de enkelte opbevaringspladser.

Ønsker og krav til løsningen

Odense Renovation vill gerne have mulighed for, at følge hver enkelt af deres mange containere i ét samlet system, og dermed bruge mindre tid på, at lede efter containere på festivaller eller ved boligforeningerne, hver gang de skulle tømmes.

Samtidig var det vigtigt, at den samlede løsning og den teknologi de valgte, også kunne bruges til andre formål end kun til at spore deres containere. Det kunne være lokalisering af andre aktiver og værdier som entreprenørmaskiner og andet materiel eller til at måle fx fyldningsgraden i containere, så man centralt vidste hvilke containere, der skulle tømmes. Målet var også, at alle vores medarbejdere kunne anvende systemet i dagligdagen.

“Løsningen fra Cibicom er let at gå til og let at tilpasse til de anvendelsesområder vi har taget i brug.”

Henrik Bytoft Holm, IT-medarbejder

“Med Cibicoms IoT-net og deres cloud-server kan vi meget let trække de opsamlede data over i vores eget skræddersyede IT-system. Her kan vi forædle data og præsentere dem, så det passer til vores behov. Dermed kan vi skabe et bedre grundlag for at tirettelægge mere effektive arbejdsprocesser i vores virksomhed.”

Odense Renovation

Hvem var involveret i løsningsdesign og implementering?

Efter med succes at have afprøvet IoT-teknologien på Cibicoms netværk til, i første omgang, at spore 5 lastbiler og 10 containere i en længere periode, valgte virksomheden at fortsætte samarbejdet med Cibicom, da Cibicoms LoRaWAN IoT-net giver den dækning og stabilitet, som de krævede.

LoRaWAN IoT-teknologien adskiller sig blandt andet fra andre lignende teknologier, ved at være en åben og leverandør uafhængig global IoT-standard.

Odense Renovation ser det som en stor fordel, at de selv kan bevare den fulde kontrol over alle sensorer og vores data.

Der findes samtidig et meget stort globalt marked for IoT-sensorer, som giver os den valgfrihed vi ønsker.

Løsningspartnere

Odense Renovation har valgt at samarbejde med Cibicom om IoT netværk og serverinfrastruktur, mens Septima blev valgt til at stå for front-end applikationen.

Medarbejdere ved computer