CSR-politik

Vores CSR-politik gælder alle selskaber i Cibicom-koncernen

 • Cibicom A/S
 • Cibicom Services A/S
 • Cibicom Mobility ApS
 • Telpartner A/S
 • Sense Solutions ApS

Introduktion

I Cibicom fokuserer vi på, at vi i fællesskab tager ansvar for at gøre det enkelt. Dette fællesskab og ansvar medfører for os ikke kun et ansvar for vores interne fællesskab, men også det fællesskab vi alle indgår i. Derfor vil vi som en ansvarlig virksomhed forpligte både os selv og vores leverandører til at leve op til standarder, som er retfærdige og bæredygtige. Vores Code of Conduct er sammen med vores CSR-politik baseret på de generelle principper, som indgår i

 • FN’s Global Compact
 • FN’s vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder
 • OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder

Vores CSR-politik gælder for os både internt og eksternt. Vi har et ansvar for vores medarbejdere, og vi har et ansvar for vores samfund.

Principperne

Cibicom og vores leverandører støtter op om de 10 principper for menneske- og arbejdstagerrettighederne, tiltagene for miljøvenlighed samt modarbejdelsen af alle former for korruption og bestikkelse.

 • Respekt for og ingen krænkelse af menneskerettighederne (Princip 1-2)
 • Støtte op om foreningsfrihed og kollektiv forhandling samt modarbejde alle former for tvangs- og børnearbejde samt diskrimination (Princip 3-6)
 • Fokus på miljømæssige udfordringer, miljømæssig ansvarlighed og udvikling og udbredelse af miljøvenlig teknologi (Princip 7-9)
 • Modarbejdelse af korruption, afpresning og bestikkelse (Princip 10)

De 10 principper kalder vi vores CSR-principper, men det er vores ambitioner og samlede indsats, der udgør vores CSR-politik. Vores CSR-principper er gennemgående, men vores CSR-politik indeholder mere end blot vores principper - den indeholder handling.

Vores CSR-politik gør det muligt at tage ansvar for og sikre det fællesskab, vi alle indgår i.

Vores fokus

Menneske- og arbejdstagerrettighederne
Cibicoms vækst er baseret på en bæredygtig og ansvarlig tilgang til vores omverden, hvor vores medarbejdere er afgørende for vores succes. Derfor sætter vi fokus på vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og velbefindende på arbejdet.

Udover at leve op til vores 10 CSR-principper har vi specifikt fokus på at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem de korrekte certificeringer og standarder, sørge for vores medarbejderes hvile, fritid og ferie, sikre leveløn samt privatlivets fred og bekæmpe uværdig behandling på arbejdspladsen. Derfor accepterer og støtter vi naturligvis både menneske- og arbejdstagerrettighederne.

Miljø
Ydermere har vi i Cibicom fokus på vores påvirkning af miljøet og søger konstant at udfolde vores muligheder for bæredygtighed. Vi arbejder derfor for at undgå unødigt spild af både mad og ressourcer, at genanvende og genbruge, at sørge for en sikker håndtering og korrekt sortering af affald og at nedsætte vores vand-, energiforbrug og CO2-udledning, hvor det er muligt.

Hos Cibicom agter vi at reducere vores klimaaftryk med 50% i 2030 (Målt fra 2019). 

På vores arbejdsplads sørger vi for, at der ikke findes udtalte støj-, lugt- eller lysgener, som påvirker vores arbejdsmiljø, så vores medarbejdere har de bedste muligheder for at udføre deres arbejde uforstyrret.

Læs vores Bæredygtighedsrapport for 2021 her.

Anti-korruption
Cibicom tolererer ikke korruption i nogen form. Vi har indført foranstaltninger for at sikre, at ingen af vores medarbejdere tager imod nogen form for bestikkelse og ikke giver eller accepterer særligt fordelagtige tilbud til eller fra personer, agenter, mellemmænd eller andre tredjeparter. Dette dækker også gaver, gæstfrihed, bidrag eller sponsorater, som ved accept vil blive oplyst gennemskueligt.

 

CSR Code of Conduct for leverandører

Download Code of Conduct-dokument til underskrift og returnering til Cibicom.

CSR Code Of Conduct

Anti-korruptionspolitik

Læs vores ABC-politik for alle selskaber i Cibicom-koncernen.

ABC-politik