Typer af datacentre

Hyperscale, colocation, enterprise og urbane

Et datacenter er en lokalitet, hvor man opbevarer data for virksomheder. Datacentre findes i flere forskellige typer, som egner sig til forskellige virksomheders behov. I dette indlæg gennemgår vi fire af de mest almindelige typer datacentre samt deres fordele og ulemper.

4 typer af datacentre

Datacentre kan opdeles i flere kategorier.
Her vil vi beskæftige os med fire af de mest almindelige typer af datacentre:

  • hyperscale
  • colocation
  • enterprise
  • urbane

Hver type datacenter har sine fordele og ulemper, som vi vil gennemgå nedenfor.

Datacenter illustration

1. Hyperscale

Hyperscale datacentre er store datacentre, der ofte agerer som serviceplatform for sociale medier, e-handelssider, streamingtjenester og søgemaskiner. Hyperscale datacentre anvendes, ejes og drives typisk af internetbaserede virksomheder, som f.eks. Apple, Google og Facebook.

Disse virksomheders online tilstedeværelse kræver stor datakapacitet. Derfor bygger disse virksomheder hyperscale datacentre for at kunne opnå den datakapacitet, som er nødvendig for, at de kan opretholde og udvikle deres forretningsmodel.

Fordele ved hyperscale datacentre:

Hyperscale datacentre har plads til tusindvis af servere og kan behandle langt flere data end eksempelvis enterprise datacentre. Hyperscale datacentre er som hovedregel koblet direkte på eltransmissionsnettet, da de har et meget højt elforbrug. Det giver disse datacentre en bedre skalerbarhed, da der typisk ikke vil være problemer med at øge inputtet af energi til datacentrene, som er koblet direkte på eltransmissionsnettet.

Ulemper ved hyperscale datacentre:

Hyperscale datacentre kræver mange ressourcer at bygge og kan være svære at vedligeholde. Derudover kræver de utrolig meget plads og kan ikke bygges steder, hvor vejret kan påvirke deres stabilitet.

2. Colocation

Colocation datacentre adskiller sig fra andre forretningsmodeller ved at være delingsbaserede. Operatøren af datacenteret udlejer udstyr, plads og serveropbevaring til en række forskellige kunder, som ikke selv ønsker at stå for driften af et datacenter. Kunderne medbringer typisk selv lager- og netværksudstyr.

Herved agerer colocation datacentre som serviceplatform for et større antal kunder, der har behov for datacentrenes infrastruktur på specifikke lokationer.

Fordele ved colocation datacentre:

At leje en plads i et colocation datacenter gør det nemmere for virksomheder at få adgang til et datacenter uden at skulle investere i at bygge deres eget. Det sikrer også, at virksomhedens servere er opbevaret sikkert, og det gør det nemt og fleksibelt at opgradere til større løsninger. Skulle virksomheden vælge at flytte til en ny lokalitet, er det ikke nødvendigt at flytte deres servere, da disse står i colocation datacenteret.

Ulemper ved colocation datacentre:

Skalerbarheden er begrænset af centerets fysiske størrelse og dermed kapacitet, så har man meget store kapacitetsbehov kan man muligvis ramme et loft på et tidspunkt.

Er du interesseret i at få en plads i et af Danmarks mest sikre og moderne datacentre?
Se mere om colocation hos Cibicom.

3. Enterprise

Enterprise datacentre er baseret på et traditionelt lokalt server-setup. De er typisk placeret i et dedikeret lokale i virksomhedens egne bygninger, hvor de danner grundlag for virksomhedens interne netværk og IT-løsninger. Disse datacentre drives som egne serviceplatforme til virksomheder, som har valgt ikke at outsource deres operationelle IT-behov.

Fordele ved enterprise datacentre:

Enterprise datacentres lokale server-setup giver virksomheder komplet adgang til deres servere samt større kontrol over deres infrastruktur. Dette gør det også muligt for virksomheden at opbevare alle deres data in-house samt have deres egne krypteringsnøgler. Enterprise datacentre giver også virksomheder mulighed for at fortsætte brugen af systemer, som ikke supporteres andetsteds.

Ulemper ved enterprise datacentre:

At bygge et enterprise datacenter kan koste mange hundrede millioner kr. Dertil kommer omkostningerne til arbejdskraft og vedligeholdelse af datacenteret. Derudover er det meget omfattende at opdatere forældede enterprise datacentre, hvilket kan være et problem for virksomheder, hvis datacentre blev bygget for mange år siden.

4. Edge

Edge datacentre kaldes også micro datacentre og er en type mindre datacentre, som er i udvikling i takt med den voksende kundebase, der efterspørger edge computing. Denne kundebase efterspørger datakapacitet med meget lav latency. Af den grund er det nødvendigt, at edge datacentre ligger i umiddelbart nærhed af deres kunder. Disse datacentre ses derfor oftest i byer eller forstæder.

I forbindelse med udrulningen af 5G og IoT forventes edge datacentre at komme til at spille en fortsat større rolle i takt med, at behovet for datacentre placeret tæt på slutbrugeren stiger.

Fordele ved edge datacentre:

Da edge datacentre ligger tæt på slutbrugeren, er de kendt for at tilbyde lav latency og optimeret båndbredde. De tilbyder også højere pålidelighed, da deres lokaliserede ydelser fortsat er tilgængelige i tilfælde, hvor der opstår problemer med forbindelsen til et centralt datacenter.

Ulemper ved edge datacentre:

Da edge datacentre er mindre, har de typisk ikke de samme computing- og lagringsevner som større datacentre. De kan også være sårbare over for cybertrusler og fysiske trusler, da de kan være bygget på mindre sikre lokaliteter.

Læs mere om sikkerheden i datacentre her.

Få sikre rammer for forretningskritisk data i Cibicoms datacentre

Hos Cibicom leverer vi sikre og skræddersyede datacenterløsninger med konkurrencedygtige vilkår til store og små virksomheder. Vi bruger 100 % grøn strøm og har en af markedets skarpeste elpriser.

Cibicom er neutrale ift. valg af carrier og cloud løsning. Derfor er det frit, hvem man vælger som netværksoperatør samt øvrige serviceleverandører. Du finder alle vores datacentre i Danmark, og vi har datacentre i både Jylland og på Sjælland. Vi tilbyder 2-center-drift, både i vores datacentre i Aarhus og de to i Hove og Ballerup på Sjælland.

Læs mere om Cibicoms datacentre og colocation hos Cibicom, eller book et besøg i et af vores datacentre og få en rundvisning og en gennemgang af jeres specifikke behov.

Kontakt os på tel. 70118011 eller sales@cibicom.dk for at høre mere.